28 มกราคม 2562 ฝุ่นพิษอีก21จุด ทั้งพื้นที่กทม.-4จว.ปริมณฑล บิ๊กป้อมสั่งทหาร-ตร.ช่วย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/391571                                                                                  กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ไม่ดีมากนัก ลมพัดแรง แต่ยังคงไม่มีฝน ซึ่งสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 38-85 มคก./ลบม. ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ประมาณ 22 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 21 พื้นที่ เป็นพื้นที่ริมถนน 13 สถานี กับพื้นที่ทั่วไป 8 สถานี พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ริม ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กทม. , ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน , ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ,ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง , ริมถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง , ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , บริเวณตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม , ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ , บริเวณตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ , ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร , ริม ถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น พบคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ระหว่าง 37 – 68 มคก./ลบ.ม. ยังเกินมาตรฐานที่บริเวณ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม , ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดแรง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้ โดย คพ.ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร.ขนส่ง กองทัพ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พบว่ามีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ จึงได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย ข้อมูลคุณภาพอากาศ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อป้องกันสถานการณ์มิให้รุนแรงมากขึ้น สำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูงให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันมิให้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางอยู่ในระดับต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด24ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ปัญหาโดยด่วนต่อไป ก่อนหน้านี้ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลหะหนักในฝุ่นละออง PM 2.5 ที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศทั่ว กทม. มีประเด็นที่ 1.ผลวิจัยเป็นเวลา 1 ปี พบธาตุทางเคมีที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเป็นธาตุก่อมะเร็งปะปนอยู่ในอากาศระดับต้องเฝ้าระวังอยู่ถึง 3 ชนิด คือ “สารหนู” “ซีลีเนียม” และ “แคดเมียม” โดยกลุ่มธาตุพวกนี้เกิดจากการเผาไหม้ของอุตสาหกรรมและยานพาหนะ 2. คณะวิจัยฯ ได้เก็บค่าระดับความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 2 ปี พบธาตุโลหะหนักเพิ่มอีก 2 ชนิดคือ “ทังสเตน” และ “แคดเมียม” โดยธาตุ 2 ชนิดนี้พบในส่วนผสมของโลหะดิสก์เบรกยานยนต์ เพราะปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอากาศตอนนี้ทั้งหมดมีฤทธิ์ก่อมะเร็งในร่างกายได้ หากสะสมไว้ปริมาณมากนั้น ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ปริมาณฝุ่น รวมทั้งองค์ประกอบของฝุ่นจะมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล และกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง การวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ่น สามารถ ใช้เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดของฝุ่นได้ เช่น โปแตสเซียม เป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผาไม้ สังกะสีเป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผามูลฝอย โซเดียมเป็นองค์ประกอบของฝุ่นละอองจากทะเล นิกเกิลเป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผาไหม้น้ำมัน อะลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส แคลเซียม เป็นองค์ประกอบของฝุ่นในเมืองหรือฝุ่นฟุ้งกระจายจากถนน และ สารหนู แคดเมียม เป็นองค์ประกอบของฝุ่นจากอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมากในหลายประการ เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย โรคประจำตัว อุปนิสัย เป็นต้น การพิจารณาผลกระทบจากปริมาณฝุ่นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นที่บุคคลได้รับ ในประเด็นนี้ จึงต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโดยปัจจุบันหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นบางชนิดเป็นค่ามาตรฐานแล้ว เช่น ตะกั่ว มีแหล่งกำเนิดหลักเป็นองค์ประกอบในน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับประเทศไทยได้กำหนดค่ามาตรฐานของตะกั่วซึ่งเป็นองค์ประกอบของฝุ่นมาตั้งแต่ปี 2538 (ค่ามาตรฐานตะกั่วในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม.) นอกจากนี้ คพ. ยังมีโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรฯของประเทศไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดทำบัญชีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และการพัฒนานโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 ปี (2561-2563) อนึ่ง ผลการศึกษาของโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งโครงการความร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่างๆ เช่น ซัลเฟต ไนเตรท คลอไรด์ แอมโมเนียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม แคลเซียม รวมทั้งองประกอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ อะลูมิเนียม สารหนู แบเรียม โบรมีน โคบอลต์ โครเมียม ทองแดง เหล็ก นิกเกิล ตะกั่ว ซีลีเนียม ซิลิกอน พลวง ไทเทเนียม เทลลูเรียม วาเนเดียม และ สังกะสี เป็นต้น สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ไม่สามารถดำเนินการในประเทศไทยได้ เช่น ปริมาณธาตุคาร์บอน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน นั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก Asia Center for Air Pollution Reserch ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะมีการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวในการสัมมนาครั้งที่ 3 ในเดือน เม.ย. 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ปล่อยคาราวานบุรุษไปรษณีย์พร้อมนำจ่ายในพื้นที่ฝุ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบุรุษไปรษณีย์จะสวมหน้ากากกรองอากาศชนิด N95 สำหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ไปรษณีย์บางขุนเทียน สำเหร่ ลาดพร้าว บางคอแหลม จตุจักร บางกอกน้อย ภาษีเจริญ และคลองเตย ขอรับหน้ากากกรองอากาศชนิด N95 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคมเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด